webdesign woempie
De Avond 4 daagse Stokkum kent elk jaar weer meer deelnemer. Stokkum ligt schilderachtig aan de voet van de Hulzenberg dat een deel is van het Bergherbos, beter bekend als het Montferland. De ligging in het heuvelachtige natuurgebied Montferland draagt, volgens de bewoners maar ook volgens vele bezoekers, in niet geringe mate bij tot de charme van het dorp.
De inschrijving is definitief, wanneer het inschrijfgeld is voldaan en dient als volgt te geschieden: Door de nieuwe regeling is de organisator verplicht de lijsten van Individuelen, Groepen en Scholen digitaal aan te leveren bij de GWB. Alle geregistreerde deelnemers zijn automatisch verzekerd door de GWB. A. VOOR INDIVIDUELEN Individuelen kunnen zich melden voor de inschrijving aan de Avond 4 daagse in de Kantine van v.v. Stokkum op Zaterdag 17 Mei tussen 16:00 en 17:00 uur.  Tijdens de inschrijving dient men te weten voor de hoeveelste maal men meeloopt. Ook is het mogelijk om alvast thuis het email (invidueel) in te vullen zodat men na het betalen van het inschrijfgeld direct kan gaan wandelen. Aanmelding op deze site dient voor Zaterdag 17 Mei 19:00 uur in ons bezit te zijn. B. VOOR GROEPEN De groepsleid(st)ers melden zich voor de inschrijving aan de Avond 4 daagse in de Kantine van de v.v. Stokkum. De inschrijving dient volledig ingevuld te worden. Groepleid(st)er zijn verplicht hun telefoon- of mobiele nummer op te geven. Dit is van belang indien er geen afmelding heeft plaats gevonden. Vul het "Inschrijfformulier" van een groep in op deze site en leg de gegevens vast op uw computer en stuur het bestand naar a4d.stokkum.gwb@gmail.com. Na de inschrijving wordt zowel aan de individueel als aan de groepsleid(st)er een bewijs van inschrijving verstrekt. Vriendelijk verzoek aan de groepsleid(st)ers om bij het inschrijven zoveel mogelijk met GEPAST PAPIERGELD te betalen. Wilt u geen wachttijden maar direct starten, maak dan het bedrag over naar de Rabobank (zie infoblad) en uw startbewijs ligt klaar. U kunt direct starten. Groep of individueel: Deelname zonder medaille  p.p  € 2,00 Deelname met     voorinschrijving  + medaille  p.p  € 4,00 Deelname zonder voorinschrijving  + medaille  p.p  € 4,50 afstanden: 5-10-15 km